LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Od 8.30 bude rokovať MsZ v Pezinku. V programe je voľba hlavného kontrolóra aj novela VZN o miestnych daniach

redaktor tvpk 12 októbra 2023

Vo štvrtok 12. októbra 2023 o 8.30 hod sa bude konať prezenčnou formou rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Zasadnutie sa bude konať v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12

NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na schválenie komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
  3. Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
  4. Voľba hlavného kontrolóra
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
  6. Prevody a nájmy mestského majetku a návrhy na nadobudnutie majetku
  7. Informácie primátora
  8. Interpelácie poslancov
  9. Rôzne


Link na materiály: https://www.pezinok.sk/zasadnutie/275

Link na priamy prenos:

Inzercia