LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

VIDEO: MsZ schválilo zámenu pozemkov na Rozálke

redaktor tvpk 26 apríla 2024

Vo štvrtok 25. apríla rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Jedným z bodov programu bol návrh na schválenie podstatných náležitostí dohody o mimosúdnom usporiadaní vzájomných vzťahov a zámeny pozemkov so spoločnosťou TATRA UNITED CORPORATION. Navrhovaná výmena pozemkov je výsledkom dohody mesta so spomínanou súkromnou spoločnosťou, s ktorou mesto Pezinok vedie súdny spor od roku 2019.

Inzercia