LOADING

Type to search

Základné informácie

TV PEZINOK vysiela od októbra 1998. Od začiatku svojej činnosti sa TV PEZINOK stala významným prvkom na lokálnom mediálnom trhu. Televízia prispieva k vyššej informovanosti obyvateľov a k rozvoju mesta a regiónu.

TV PEZINOK, s.r.o.
Holubyho 42
902 01  Pezinok

IČO: 35726032
DIČ: 2020203647
IČ pre DPH: SK 2020203647
zap. v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 15401/B

Kontakt:
tel. 033/641 29 50
e-mail: info@tvpezinok.sk

Vysielanie

TV PEZINOK vysiela:
– prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T na kanáli 41, Pezinok, Modra, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, Šenkvice, Viničné  a ďalšie oblasti v okolí Pezinka, cca 30 000 potenciálnych divákov,
– v káblových rozvodoch UPC v Pezinku (analóg),
– prostredníctvom káblového operátora SWAN

Aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk, fb stránke TV PEZINOK a instagram TV PEZINOK.