LOADING

Type to search

Doprava Samospráva Život

VIDEO: Vyplňte dotazník k parkovacej politike

redaktor tvpk 26 apríla 2024

Mesto Pezinok intenzívne pracuje na príprave novej koncepcie parkovacej politiky. Pri jej kreovaní získava samospráve údaje a informácie z odborných diskusií ale dôležitý je pre ňu aj názor občanov. Práve preto máte teraz možnosť vyplniť online dotazník, ktorý je zameraný na dopravu v meste a na vaše návrhy riešenia statickej dopravy.

Inzercia