LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 20 decembra 2021

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku od 13. 12. 2021 – 19. 12. 2021.


13. 12. 2021 Pezinok

Jednotka bola vyslaná k úniku plynu na Kupeckého ulici v Pezinku. Po príchode na miesto jednotka zistila, že sa jedná o poškodenie plynového potrubia, ktoré poškodili zamestnanci firmy, ktorá vykonávala podkopanie vozovky strojom. Na miesto udalosti bola vyrozumená poruchová služba SPP, štátna a mestská polícia. Do ich príchodu jednotka uzatvorila ulicu od križovatky Malokarpatská po Hasičskú ulicu v oboch smeroch, ohraničila priestor úniku plynu a merala koncentráciu plynov prístrojom. Taktiež jednotka skrápala únik hmlovým C prúdom. Po príchode poruchovej služby SPP sa začalo s rozkopávkou vozovky bagrom a opravou potrubia. Jednotka po celý čas opravy skrápala únik a osvetľovala miesto pomocou stožiara a trojnožky. Vykonávala meranie koncentrácie plynov aj v ZŠ Kupeckého a v priľahlých domoch. Po oprave potrubia jednotka odovzdala miesto udalosti pracovníkom SPP , ktorí ostávali na mieste na kontrolu. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.


15. 12. 2021 Pezinok

Jednotka poskytla elektrocentrálu počas výpadku elektrickej energie Domovu sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici v Pezinku. Elektrocentrálou bolo niekoľko hodín zabezpečené napájanie prístroja na podporu životných funkcií jedného z klientov DSS.


15. 12. 2021 Pezinok

Jednotka bola vyžiadaná k asistencii polícii pri otváraní bytu na Sládkovičovej ulici v Pezinku, kde sa mala nachádzať osoba. Po otvorení a sprístupnení bytu sa v ňom nachádzala jedna osoba bez známok života. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.


15. 12. 2021 Modra – Harmónia

Jednotka bola vyslaná k asistencii polícii do chatovej oblasti v Modre časť Harmónia. Jednotka na mieste udalosti pomocou elektrocentrály a prenosného svetlometu osvetľovala miesto udalosti pre potreby vyšetrovania a dokumentovania predchádzajúcej udalosti. Po ukončení činnosti sa jednotka vrátila na svoju základňu.


16. 12. 2021 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob

Jednotke bola nahlásená dopravná nehoda dvoch vozidiel za obcou Slovenský Grob smer Chorvátsky Grob. Po príchode na miesto jednotka zistila, že osoby sú vonku z vozidiel a jednej sa zle dýcha. Jednotka poskytla
osobe predlekárske ošetrenie a odovzdala ju posádke RZP, ktorá sa dostavila po chvíľke na miesto spolu s dopravnou políciou. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia na vozidlách. Po zdokumentovaní nehody políciou a očistení vozovky sa jednotka vrátila na svoju základňu.


16. 12. 2021 Vinosady

Jednotka bola vyslaná k požiaru motorového vozidla za mestom Pezinok smer Vinosady. Po príchode na miesto jednotka zistila, že sa jednalo o zadymenia turba v motore , ktoré si vodič sám odpojil na mieste, samotnému k požiaru neprišlo. Jednotka vozidlo skontrolovala a vrátila sa na svoju základňu.


19. 12. 2021 Limbach

Hasičská jednotka bola vyslaná na ulicu SNP 4 v Limbachu. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o požiar mraziaceho boxu v rodinnom dome. Požiar bol likvidovaný jedným vysokotlakým prúdom . Miesto požiaru bolo prekontrolované termokamerou, priestory domu boli odvetrané pomocou ventilátora.. Na mesto sa dostavil zisťovateľ príčin požiarov. Po likvidácií sa jednotka vrátila na svoju základňu.


19. 12. 2021 Pezinok

Jednotke bola nahlásená dopravná nehoda jedného osobného motorového vozidla v Pezinku na Majakovského 31. Po príchode na miesto našla jednotka vozidlo mimo cesty. Vozidlo nabúralo do stĺpa verejného osvetlenia, ktoré ho poškodilo. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia. Po zdokumentovaní dopravnej nehody sa jednotka vrátila sa na svoju základňu.

Inzercia