LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Miestne dane sa zvyšovať nebudú

redaktor tvpk 20 decembra 2021

Na decembrovom online rokovaní Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa konalo v stredu 15. decembra bol poslancom predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach, ktorý počítal s navýšením sadzieb pri dani z nehnuteľnosti, dani za psa a taktiež dani za predajné automaty a  nevýherné hracie prístroje. Po predstavení materiálu, ktorý prešiel aj rokovaním komisie ekonomiky, Mestskou radou a viacerými pracovnými stretnutia sa v poslaneckom pléne rozprúdila takmer 2 hodinová diskusia.

Inzercia