LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie 30. 11. 2020

redaktor tvpk 11 novembra 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektriny. V pondelok 30. novembra 2020 v čase od 8.00 do 15.00 h bude z dôvodu  vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme bez dodávky elektriny lokalita:


KUČIŠDORFSKÁ DOLINA č. 516, 518, 521, 524, 711, 713, 735, 736, 752, 9101, 9113, 9181, 9206, 9215, 9217

Inzercia