LOADING

Type to search

Region Život

Združenie ZMOMR má nového predsedu. Stal sa ním primátor Pezinka Roman Mács

redaktor tvpk 23 apríla 2024

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR) na svojom zasadnutí v piatok 19. apríla zvolilo doterajšieho podpredsedu združenia a primátora mesta Pezinok Romana Mácsa za nového predsedu. Vo funkcii tak nahradí doterajšieho predsedu, starostu obce Slovenský Grob a poslanca NR SR Štefana Gašparoviča, ktorý sa funkcie vzdal. Novou podpredsedníčkou sa stala Katarína Guldanová – starostka obce Doľany. Ďalším podpredsedom ZMOMR je František Kašický – starosta obce Častá.

Chcel by som sa poďakovať odchádzajúcemu predsedovi Štefanovi Gašparovičovi za všetko dobré, čo pre obyvateľov nášho mikroregiónu vykonal a aj jeho osobné angažovanie pri získavaní prostriedkov pre mestá a obce združené v ZMOMR,“ povedal primátor Mács. Zároveň prítomných informoval o tom, že sa v budúcnosti bude zasadzovať za čo najlepšie sanovanie potrieb územia ZMOMR pri revízii Programu Slovensko v zmysle pravidiel a mechanizmov, ktoré sú nastavené v Rade partnerstva BSK, ale aj v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027.

Riaditeľ Odboru implementácie operačných programov programov BSK Peter Fúrik prítomných informoval o stave implementácie projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a obnoviteľných zdrojov energií a o zostatku disponibilných financií pre územie Malokarpatska. Zároveň prítomných starostov motivoval, aby projekty zamerané na energetiku, ktoré sú vo vysokom stupni prípravy, predkladali do dopytovej výzvy, ktorú gestoruje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zasadnutie ZMOMR sa zároveň zaoberalo pripravovaným májovým zasadnutím Rady partnerstva BSK, ktoré sa uskutoční 29. mája 2024. Mesto Pezinok bude do májovej rady predkladať dva projekty, oba zamerané na znižovanie energetickej náročnosti budov. Jedným z nich chce mesto Pezinok riešiť zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vajanského (886 839,75 eur), druhým projektom zasa vyriešiť zvýšenie energetickej efektívnosti a obnovu budovy MŠ a ZŠ Orešie (1 508 254,8 eur).

Zasadnutie ZMOMR sa vyslovilo aj za prehĺbenie spolupráce a koordináciu komunikácie smerom k vláde a parlamentu medzi Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska. Združenie zároveň schválilo svoje nominácie do súťaže Komunálny líder.

Inzercia