LOADING

Type to search

Ekológia Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

Bezplatný zber elektroodpadu obnovený

redaktor tvpk 11 novembra 2020

Mesto Pezinok plánovalo od novembra spustiť novú službu pre obyvateľov a to bezplatný zber elektroodpadu priamo z miesta bydliska.
Zmluvný partner – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ktorý mal túto službu zabezpečiť sa rozhodol, že ju dočasne pozastaví vzhľadom na nepriaznivú protiepidemiologickú situáciu.


Občanov, ktorí sa nahlásili na zber, ktorý sa mal konať 7. 11. 2020 združenie ENVIDOM o jeho zrušení kontaktovalo emailom ešte pred zrušením a aj teraz budú posielať týmto občanom mail.


Táto služba bezplatného zberu elektroodpadu je opätovne spustená. Prvý zber v Pezinku sa tak uskutoční v sobotu 5. 12. 2020.
Obyvatelia sa môžu opätovne nahlasovať na webovej stránke.

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?
Zber je možné objednávať jednoducho, online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk. V sekcii stránky „Objednať“ si treba vybrať mesto Pezinok a zvoliť si vyhovujúci termín zberu. V online objednávke je potrebné poskytnúť údaje o type a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje. Objednávku na zber treba vystaviť najneskôr 2 dni pred termínom zberu.

V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im otvorili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akými sú používanie rúšok či rukavíc.

Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu poskytuje Pezinku ako jeho zmluvný partner ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.  V Pezinku zatiaľ plánuje ENVIDOM poskytovať službu bezplatného zberu elektroodpadu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber je možné, že ju bude poskytovať častejšie.


Inzercia