LOADING

Type to search

Samospráva Život Životné prostredie

O verejne prístupné pozemky v súkromnom vlastníctve sa musia starať ich vlastníci

redaktor tvpk 14 júla 2020

Mesto Pezinok z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov prestalo s účinnosťou od 1. júna 2020 s udržiavaním verejne prístupných plôch na sídliskách vrátane kosenia trávnikov na týchto plochách, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale majú konkrétnych vlastníkov.

Z uvedeného dôvodu mesto v priebehu júna 2020 rozoslalo týmto vlastníkom výzvy na komplexnú údržbu týchto konkrétnych pozemkov:

  • vnútro sídliska Starý dvor s  výmerou 25 666 m2 – parcela registra C KN v k. ú. Pezinok č. 665/1 (LV č. 5463),
  • okolie nového bytového domu na sídlisku Muškát na Muškátovej ulici č. 19/A s výmerou 682 m2 – parcela registra C KN v k. ú. Pezinok č. 2045/24 (LV č. 8584),
  • okolie bytových domov na sídlisku Juh na ulici 1. mája č. 41 a č. 43 s výmerou 8 121 m2 – parcela registra E KN v k. ú. Pezinok č. 2209, č. 2210 a č. 2065 (LV č. 10531),
  • okolie bytového domu na sídlisku Juh na Komenského ulici č. 22-24 s výmerou 492 m2 – parcela registra C KN v k. ú. Pezinok č. 3507/9 a č. 3507/71 (LV č. 7773),
  • okolie bytových domov na sídlisku Juh na ulici Obrancov mieru č. 40 a č. 42 – 56 s výmerou 5 085 m2 – parcely registra C KN v k. ú. Pezinok č. 3510/2 a 3510/121 (LV č. 10080).

Samostatne je riešená predná časť Zámockého parku – jeho pravá polovica, ako aj okolie zámku známe aj ako „predparčie“ (parcely registra C KN v k. ú. Pezinok č. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 9/3 a časti pozemku na parcelách č. 3/4 s výmerou 677 m2 a č. 8 s výmerou 45 m2), ktoré sú na základe zmluvy o nájme pozemku medzi mestom a vlastníkom zámku zo dňa 19.12.2016  prenajaté vlastníkovi zámku. Mesto Pezinok zaslalo v júni 2020 výzvu aj tomuto nájomcovi, keďže jeho povinnosťou v zmysle platnej zmluvy je zabezpečiť údržbu a čistotu prenajatých plôch vrátane kosenia trávnikov.


Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Mestský úrad Pezinok
Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia