LOADING

Type to search

Polícia Voľný čas Život

Majte svoje deti pod dohľadom aj na sociálnych sieťach

redaktor tvpk 22 júna 2020

V súčasnej dobe veľa ľudí využíva internet takmer denne. Veková hranica jeho užívateľov sa neustále znižuje. Internet je už aj pre deti bežnou súčasťou života. Treba mať však na pamäti, že deti sú veľmi citlivé a zraniteľné, veľmi veľa negatívnych javov vnímajú intenzívnejšie a preto je ich potrebné chrániť nielen v bežnom živote ale aj vo virtuálnom svete, ktorý prináša množstvo rizík a nástrah. Internet sa stáva čoraz viac priestorom pre nadväzovanie kamarátskych a priateľských vzťahov. Sexting – obojstranná príjemná komunikácia na čete so sexuálnym obsahom sa týka už aj niektorých 10 až 12-ročných detí.

            Rodič chce prirodzene svoje dieťa chrániť pred rôznymi nástrahami v spojení s každodennými situáciami. Avšak veľa rodičov nevie, čo všetko ich dieťa na internete robí, aké stránky navštevuje, s kým cez sociálne siete komunikuje. Sú aj takí rodičia, ktorí využívajú rodičovskú kontrolu vo Windowse, alebo iné programy a aplikácie na ochranu detí online.

            Čo môže dieťaťu hroziť v online svete?:

 • Nevhodný obsah (sebapoškodzovanie, pornografia, rasizmus, anorexia, sekty, omamné látky, násilie)
 • Zneužitie osobných údajov
 • Obťažovanie
 • Posmešky
 • Ohováranie
 • Vyhrážanie
 • Strata kontaktu s realitou
 • Herná závislosť

Chráňme svoje deti aj pred týmito rizikami, ktoré mu môžu spôsobiť psychickú nepohodu až psychickú traumu. V rámci preventívnych aktivít aj príslušníci Policajného zboru samotným deťom poukazujú na riziká a ako sa im vyhnúť bezpečným správaním sa na internete.   

         Z hľadiska prevencie je najlepšie si doma hneď od začiatku s dieťaťom dohodnúť pravidlá aj v súvislosti s používaním internetu a trvať na ich dodržiavaní. Rodičia,

 • Vytvorte si s deťmi jasné pravidlá a rozsah ich pripojenia do internetu
 • Poznajte heslá, nicky svojho dieťaťa
 • Kontrolujte raz začas ich účty (nastavenia súkromia, statusy, správy) 
 • Určite buďte medzi jeho priateľmi na sociálnej sieti, alebo aj iní členovia rodiny
 • Poučte dieťa, aby nekomunikovalo vôbec s cudzími ľuďmi na internete
 • Opakujte stále svojmu dieťaťu, že môže prísť za Vami kedykoľvek, ak si nie je niečím isté, alebo sa stretlo s niečím nepríjemným

Kontrolou sa dá predísť nenapraviteľným škodám v osobnostnom vývoji dieťaťa.

Inzercia