LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 22 júna 2020

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 15. 06. 2020 – 21. 06. 2020


20. 6. 2020 Grinava – Slovenský Grob
Jednotka bola vyslaná k vytečením kvapalinám po dopravnej nehode na komunikácii Grinava smer Slovenský Grob. Po príchode na miesto už olej vplyvom dažďa na ceste nebol.

20. 6. 2020 Slovenský Grob
Jednotka bola vyslaná k požiaru elektrických káblov na rodinnom dome v Slovenskom Grobe na Hlavnej ulici 124. Po príchode na miesto sa zistilo, že požiar káblov sa nachádza vo výške cca 7m z bočnej steny. Jednotka odpojila prívodný el. kábel a vysokotlakým prúdom zahasila.

Inzercia