LOADING

Type to search

Samospráva Život

13. augusta bude mimoriadne zasadať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 06 augusta 2020

Vo štvrtok 13. augusta 2020 o 17.00 hodine bude mimoriadne zasadať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zasadačke Mestského úradu (Radničné námestie č. 7, 1. poschodie – č. dverí 12)

PROGRAM
1.Otvorenie a voľba návrhovej komisie
2.Zloženie sľubu p. Mgr. Martina Dulaja
3.Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020
4.Návrh VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN


Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=10506&msz=1

Priamy prenos z mimoriadne zasadnutia MsZ v Pezinku, 13. 8. 2020 bude vysielať aj TV PEZINOK na YouTube.

Link: https://youtu.be/f8IUY0gtM1c

Inzercia