LOADING

Type to search

Doprava Projekty Region Život

Úprava autobusových zastávok v Pezinku

redaktor tvpk 22 júla 2022

Od novembra minulého roka prebral prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji nový regionálny dopravca ARRIVA Mobility Solutions. Jednou z jeho povinností podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je  označiť všetky zastávky zastávkovým označníkom. Aktuálne aj u nás v Pezinku prebieha inštalácia nových označníkov, tak aby boli všetky zastávky označené jednotne.

„Každá zastávka je miestom prvého kontaktu, kde sa cestujúci stretáva so systémom verejnej dopravy. Zastávkový označník je pomyselný ukazovateľ tohto miesta. Keďže prímestská doprava vo Vašej obci je súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDs BK), spoločným zámerom všetkých zúčastnených je, aby všetky zastávky v IDS BK boli označené jednotne. Nové označníky budú preto v súlade so štandardami IDS BK súčasného moderného výzoru,“ vysvetlil Michal Halabica riaditeľ odboru dopravy BSK.

Všetky tieto práce by mali byť ukončené v priebehu leta 2022.

Inzercia