LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Mimoriadne ONLINE zasadnutie MsZ v Pezinku – pondelok 21. marec 2022 o 17:00

redaktor tvpk 18 marca 2022

V pondelok 21. marca 2022 o 17.00 hodine bude ONLINE mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku.


PROGRAM 

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie dotácií v oblasti kultúry a sociálnej pomoci
  3. Návrh rozpočtových opatrení pre projekt revitalizácie „DI Starý dvor – Rodinka“ a prevzatie stavebných objektov od spoločnosti KROGEN, s. r. o. do majetku mesta Pezinok
  4. Návrh na schválenie mimoriadnej okolnosti, rozpočtového opatrenia na presun finančných prostriedkov a informácia o pripravovanej zmene VZN v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR
  5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na objekt Radničné námestie č. 9
  6. Informácia o budúcom prevode svetelnej signalizácie (Myslenická – Grobská)
  7. Informácia o proteste prokurátora


Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12116&msz=1


Link na priamy prenos prostredníctvom YouTube kanálu TV PEZINOK LIVE: https://www.youtube.com/watch?v=P6Z3bVXS5mY

Inzercia