LOADING

Type to search

Koronavirus Opatrenia - COVID Život

Izolácia aj karaténa sa skracujú na 5 dní

redaktor tvpk 25 januára 2022

Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa od 25. 1. 2022 menia viaceré pravidlá pre izoláciu po pozitívnom teste, ako aj pre karanténu po styku s pozitívnou osobou.

Odkaz na kompletné znenie vyhlášky: https://bit.ly/vyhlaska-7-2022


Skrátenie izolácie a karantény je pragmatické, nie medicínske rozhodnutie. Z dôvodu intenzívnej dynamiky šírenia variantu Omikron prichádza k rýchlemu nárastu prípadov, pričom situácia sa naďalej zhoršuje. Cieľom zmien je predísť masívnym personálnym výpadkom v službách a v podnikoch.

Kratšia izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov má riešiť praktické následky rýchleho šírenia variantu omikron a neznamená, že osoby infikované alebo v karanténe už nepredstavujú žiadne riziko z pohľadu ďalšieho šírenia nákazy.

V tomto kontexte preto dôrazne apelujeme najmä na:

⚠️ skutočne dôsledné a poctivé nosenie FFP2 respirátora – táto osobná forma ochrany pred infekciou bude v nasledujúcich týždňoch omikron vlny kľúčovou a nenahraditeľnou zložkou prevencie nákazy u jednotlivcov.

⚠️ bezodkladné zaočkovanie resp. preočkovanie posilňujúcou 3. dávkou vakcíny proti COVID-19, ktorým sa znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie jednotlivcov.

⚠️ uprednostňovanie práce z domu vždy, keď to umožňuje pracovné zaradenie zamestnanca resp. životná situácia daného jednotlivca.
VYSVETLENIE POJMOV:

 • Izolácia: po doručení pozitívneho výsledku testu
 • Karanténa: po úzkom kontakte s pozitívnou osobou

DOMÁCA IZOLÁCIA POZITÍVNEJ OSOBY (očkovaní, po prekonaní, neočkovaní)

 • bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
 • nasledujúcich 5 dní musí táto osoba na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
 • ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár

KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU neočkovaní, očkovaní bez posilňujúcej dávky (viac ako 9 mesiacov od zaočkovania)

 • bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u tejto osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
 • nasledujúcich 5 dní musí na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
 • ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekárKARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU (plne očkovaní s posilňujúcou dávkou, plne očkovaní do 9 mesiacov od zaočkovania, po prekonaní)

 • povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je plne zaočkovaná a má aplikovanú posilňujúcu dávku – ak nebude mať príznaky ochorenia
 • všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť napríklad v prípade úzkeho kontaktu s osobou v spoločnej domácnosti, možnom ohrození imunodeficitnej osoby na pracovisku kontaktu, a pod
 • osoba musí nasledujúcich 7 dní nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventiluDEFINÍCIA ÚZKEHO KONTAKTU S POZITÍVNOU OSOBOU

 • kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a zároveň
 • boli osoby v priamom fyzickom kontakte
 • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút
 • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút
 • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút
 • Doba úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.
Zdroj: FB Ministerstvo zdravotníctva SR, FB Úrad verejného zdravotníctva SR

Inzercia