LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život

Z rezervy primátora boli podporené projekty v rôznych oblastiach

redaktor tvpk 04 augusta 2021

Záujemcovia o dotáciu z rezervy primátora zo sociálnej oblasti, športu a kultúry mohli posielať svoje žiadosti do 25. júna. Primátor mesta podporil všetkých 14 organizácii, ktoré o dotáciu žiadali. Hodnota pre jeden projekt bola maximálne 1000 €.


„Spolu sme rozdelili sumu 12 779 €. Najviac dotácii, vo výške 7 870 €, putovalo na šport, podporili sme 8 projektov z rôznych športových oblastí. Kultúrne projekty dostali dotácie v hodnote 4 409 €. Tie sa rozdelili medzi 5 subjektov. V sociálnej oblasti získalo dotáciu vo výške 500 € Centrum sociálnych služieb pod Karpatmi, ktoré ju použije na zlepšenie života klientov v zariadení,“ uviedol primátor mesta Igor Hianik. Kompletný zoznam podporených projektov z rezervy primátora spolu s popisom ich aktivít nájdete v priloženej tabuľke.


V blízkej budúcnosti bude vyhlásená opätovná výzva na predkladanie žiadostí z rezervy primátora mesta Pezinok. O finančnú podporu sa budú môcť uchádzať záujemcovia zo sociálnej oblasti a z kultúry.


Zoznam podporených projektov: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/subcontent/dotacie_z_rezervy_primatora_1_kolo_2021.pdf

Inzercia