LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Obchvat Pezinka – diskusia na rokovaní MsZ

redaktor tvpk 31 mája 2021

Vo štvrtok 27. mája rokovalo naživo v priestoroch Domu kultúry Pezinok Mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Jedným z bodov, ktoré rozprúdili v poslaneckom pléne diskusia bol materiál – Doprava v BSK vo vzťahu k mestu Pezinok. Materiál predložil a spracoval poslanec Marián Šipoš. Dotýka sa preložky cesty II/502 slúžiacej ako obchvat Pezinka, ktorá by mala byť súčasťou dokumentu Regionálny plán udržateľnej mobility BSK. Po uvedení materiálu a vysvetlení základných požiadaviek Mesta Pezinok v súvislosti s obchvatom sa na zastupiteľstve rozprúdila živá takmer jeden a pol hodinová diskusia.

Inzercia