LOADING

Type to search

Život

Dotazník k mapovaniu potrieb pre sociálne služby v Pezinku

redaktor tvpk 11 augusta 2021

Scieľom zlepšovať sociálne služby v meste sa na vás obraciame s prosbou o spoluprácu – vyplnenie dotazníka k stavu a rozvoju sociálnych služieb v meste.

V rámci úsilia o skvalitnenie sociálnych služieb a efektívnejšie stanovenie priorít ich budúceho rozvoja pripravilo mestské Zariadenie opatrovateľskej služby pre obyvateľov Pezinka anonymný dotazník.

Prostredníctvom odpovedí chce získať prehľad o spokojnosti obyvateľov so súčasným stavom poskytovaných služieb, ako aj zmapovať na základe očakávaní obyvateľov predpokladané nastavenie budúceho rozvoja.
Cieľom je rozširovať a skvalitňovať ponuku sociálnych služieb tak, aby zodpovedala potrebám obyvateľov mesta.

Dotazník sa nachádza na linku https://www.click4survey.sk/s4/45169/932f84f2

Inzercia