LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Dnešné rokovanie MsZ sa uskutoční kvôli protipandemickým opatreniam v Dome kultúry Pezinok

redaktor tvpk 30 septembra 2021

Vo štvrtok 30. septembra sa uskutoční o 13:00 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku.


‼ZMENA – Rokovanie sa bude konať kvôli aktuálnym protipandemickym opatreniam v Dome kultúry Pezinok nie v zasadačke Mestského úradu‼


PROGRAM

 • Otvorenie, voľba NK, schválenie programu
 • Informácia o stave divej zveri v chotári
 • Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 • Vecné bremená
 • Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov
 • Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 • Prevody a nájmy
 • Pamätný dom Jána Kupeckého
 • Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 – 2024
 • Petícia – správa Mestských lesov
 • Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta
 • Informácie z činnosti ÚHK
 • Interpelácie


Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11636&msz=1

Link na priamy prenos z rokovania: https://www.youtube.com/watch?v=P0pFHNowNno

Inzercia