LOADING

Type to search

Cirkev História Život

Spomienka na Deň nespravodlivo stíhaných

redaktor tvpk 18 mája 2020

Deň nespravodlivo stíhaných si podľa informácií od Petra Sandtnera Konfederácia politických väzňov Slovenska pripomenula s oneskorením 13. 5. 2020 v kapucínskom kláštore v Pezinku formou videozáznamu neverejnej pietnej spomienky za dodržania bezpečnostných predpisov (rúška, odstup, bez účasti verejnosti – KPVS dala hneď na začiatku epidémie vyrobiť rúška so svojim logom pre politických väzňov, ktoré im boli rozposlané). Začala sa zapálením sviečky k pamätnej tabuli na internačný kláštor, ktorá bola odhalená v roku 2001 (kvôli rekonštrukcii kláštora je dočasne odinštalovaná). Príhovory predniesli: predseda Oblastnej organizácie KPVS Pezinok, syn politického väzňa Michala Matiašovského a synovec väzneného kapucína Vojtecha Rajnera František Matiašovský, podpredseda Oblastnej organizácie KPVS Pezinok a účastník vzbury na obranu rehoľníkov v Pezinku z roku 1950 Stanislav Pátek, posledný žijúci bývalý príslušník PTP (pomocných technických práporov) z Pezinka Stanislav Demovič, podpredseda KPVS a bývalý politický väzeň Branislav Borovský a kňaz-kapucín a bývalý politický väzeň Tomáš Konc. B. Borovský a T. Konc si zároveň pripomenuli 35. výročie svojho súdneho procesu za prenášanie náboženskej literatúry cez hranice.

V noci z 13. na 14. apríla 1950 bola z kláštorov vyvezená prvá časť rehoľníkov (druhá časť v noci z 3. na 4. mája 1950). Sústredení boli v tzv. centralizačných kláštoroch a v tzv. internačnom kláštore pre predstavených a tzv. reakčných rehoľníkov, ktorí bol umiestnený v kapucínskom kláštore v Pezinku. Po presťahovaní internačného kláštora do Báču bol v Pezinku preškoľovací kláštor pre mladých rehoľníkov, internačný kláštor pre diecéznych kňazov (istý čas pre gréckokatolíckych kňazov), sústreďovací kláštor pre rehoľné sestry, vyvezené z nemocníc a napokon charitný domov pre starých a chorých kňazov, ktorý mal ešte dlho charakter internačného kláštora.

Video od Mateja Brauna z pietnej spomienky tu:

Inzercia