LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Rokovanie Mestskej rady

redaktor tvpk 06 februára 2020

V utorok 4. februára zasadala v tomto roku prvý krát pezinská Mestská rada. Jej členovia sa venovali viacerým témam. Prerokované boli návrhy Všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady či o podmienkach dočasného parkovania. Diskutovanou bola aj téma zaradenia súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení v Pezinku.

Inzercia