LOADING

Type to search

Aktuálne Relácia Týždeň Relácie

Relácia Týždeň – 14. 12. 2020

redaktor tvpk 15 decembra 2020
  • Miestne dane sa v roku 2021 nebudú zvyšovať
  • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park
  • Betlehemské svetlo bude v Pezinku 23. decembra
  • Komunitná zbierka pre Plamienok
  • Predvianočné stretnutie v CVČ
  • Vianočné krabice putujú seniorom
  • Predvianočný zhon využívajú vreckári
  • Tipy na vianočné dekorácie
  • Základná časť extraligy je ukončená
  • Bezkomentára: Vianočná atmosféra v Pezinku

Inzercia