LOADING

Type to search

Investície Život

Prerušenie dodávky pitnej vody na Myslenickej ulici – 28. máj 2020

redaktor tvpk 26 mája 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu dňa 28. mája v čase od 8.00 do 13.00 h na Myslenickej ulici. Dôvodom je vykonávanie plánovanej opravy verejného vodovodu.BVS sa za spôsobené komplikácie ospravedlňuje, avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody

Inzercia