LOADING

Type to search

Investície Pre deti Projekty Samospráva Voľný čas Život Životné prostredie

Mesto Pezinok v partnerstve s Tescom zrevitalizuje detské ihrisko na sídlisku Juh

redaktor tvpk 08 októbra 2020

Mesto Pezinok v partnerstve s Tescom zrevitalizuje detské ihrisko na sídlisku Juh. O realizácií tohto projektu rozhodli v hlasovaní samotní Pezinčania. Išlo o aktivitu nákupného centra s názvom “Vy rozhodujete, my pomáhame”, kde mohli obyvatelia hlasovať za rôzne projekty.


Rodinné detské ihrisko pre velkáčov a malkáčov chce byť aj zrkadlom dnešnej spoločnosti. Názov sme si požičali od spisovateľa Ľuba Dobrovodu Ja malkáč a Ja velkáč. Ide o tragikomické príbehy, čomu zodpovedá aj dnešná situácia a stav verejných priestorov, parkov, detských ihrísk na sídliskách. Ide o rozvoj sociálnej infraštruktúry a jej doplnkových služieb, ktoré majú vytvárať kvalitné zázemie pre všetky vekové skupiny. Hrajme sa všetci velkáči i malkáči na spoločnom dvore.


Mestá a obce sú povinné investovať zo svojich zdrojov do bezpečnej
prevádzky a certifikovanej revitalizácie detských ihrísk a verejných priestorov ako jednej z priorít rozvoja. Rodinné detské ihrisko pre velkáčov a malkáčov by bolo návratom k spoločnej hre na jednom dvore. V obytnej zóne je ihrisko, ktoré neplní funkciu a je v nevyhovujúcom stave.


Spoločne všetci partneri máme záujem vytvoriť kvalitný priestor pre stretávanie sa ľudí rôznych generácií a minimalizovanie patologických javov u detí.


Do aktivity sa môžete zapojiť aj VY PEZINČANIA! Ak máte chuť a čas môžete sa spolu s nami zapojiť do dobrovoľníckej práce na revitalizácií ihriska, ktoré máme záujem skrášliť najmä pre vás a vaše deti. Stretneme sa v sobotu 10. 10. 2020 o 9:00 hod, a kto môže aj v pondelok 12. 10. 2020 o 9:00 hod na ihrisku, všetci ste vítaní. „Dobrú náladu a spolupatričnosť oceníme“.

Inzercia