LOADING

Type to search

Život Životné prostredie

Diskusia na tému Klimatická zmena je zrušená

redaktor tvpk 16 septembra 2020

Diskusia na tému Klimatická kríza, ktorá sa mala uskutočniť 17. 9. v Malokarpatskom múzeu v Pezinku je z dôvodu hygienických opatrení prijatých 14. 9. 2020 presunutá na jar 2021. O novom termíne diskusie Vás budeme včas informovať.


Inzercia