LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život

Zverejnenie prevodov a nájmov nehnuteľností

redaktor tvpk 13 marca 2019

V zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. zverejňuje mesto Pezinok zoznam prevodov a nájmov, ktoré na svojom rokovaní dňa 26.04.2018 prerokuje Mestské zastupiteľstvo:

 

 

a) Prevody:

 • novovytvorených pozemkov reg. “C”, parc. č. 2812/12 (diel 1, 2, 4, 7), parc. č. 2812/13 (diel č. 6), 2812/7, 2812/6, 2812/8 (diel 3, 5), 2812/9 (diel 9, 11), 2812/10 (diel 8, diel 10) spolu vo výmere 461 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”, parc. č. 6584/7 vo výmere 37 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”;, parc. č. 2023/294 vo výmere 18 m 2

Lehota na podávanie cenových ponúk: 21.03.2019.

 

Osobitný zreteľ:

 • novovytvorený pozemok reg. “C”;, parc. č. 3062/9 vo výmere 18 m 2

 

 

 

b) Zámery o prevod:

 • pozemok reg. “C”, parc. č. 4708/22 vo výmere 10 m 2
 • pozemok reg. “C”, parc. č. 6302/1, 6302/2 vo výmere 826 m 2
 • pozemok reg. “C”, parc. č. 6171 vo výmere 516 m 2
 • diel č. 1 z pôvodného pozemku reg. “C”, parc. č. 6365/1, k novovytvorenej parcele č. 6391, vo výmere 22 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”, parc. č. 7318/7 vo výmere 351 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”, parc. č. 1044/24 vo výmere 25 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”, parc. č. 1044/22 vo výmere 23 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”, parc. č. 1044/23 vo výmere 60 m 2
 • novovytvorený pozemok reg. “C”, parc. č. 1044/24, 1045/9, 1046/35 spolu vo výmere 117 m 2

 

Lehota na podávanie cenových ponúk: 21.03.2019

 

 

c) nájmy:

 • nájom novovytvorených pozemkov reg. “C”, parc. č. 2037/4, 2068/5, 2069/4, 2070/3, 2072/3, spolu vo výmere 231 m 2

Lehota na podávanie cenových ponúk: 23.04.2018

 

Osobitný zreteľ:

 • suterénne priestory ZŠ a MŠ Orešie – bývalá dielňa, nachádzajúca sa vedľa kotolne vo výmere 95,00 m 2 so samostatným externým vchodom.

 

 

d) Nadobudnutie:

 • pozemok reg. “C”, parc. č. 4708/22 vo výmere 20 m 2 spolu so stavbou garáže na predmetnom pozemku

 

 

Bližšie informácie nájdete na: www.pezinok.sk (úradná tabuľa), respektíve na úradnej tabuli pred budovou Mestského úradu v Pezinku.

Inzercia