LOADING

Type to search

Polícia Život

Zmeny v evidencii vozidiel od 01.12.2019

redaktor tvpk 29 novembra 2019

Od 01.12.2019 je možné vykonávať tieto evidenčné úkony prostredníctvom eGOV služby z pohodlia domova bez nutnosti návštevy oddelenia evidencie vozidiel:

 

O trvalé a aj o dočasné vyradenie vozidla je možné požiadať na ktoromkoľvek oddelení evidencie vozidiel, resp. klientskom centre. Pri dočasnom vyradení sa odovzdajú len doklady od vozidla, tabuľky s evidenčným číslom ostávajú žiadateľovi.

 

Pri zápise spájacieho zariadenia už nie je potrebné predkladať potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia.

 

Taktiež nie je potrebné pristavenie motorového vozidla k porovnaniu údajov na vozidle, v tých prípadoch, v ktorých to bolo doteraz povinné (napr. prihlásenie vozidla). Doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať kuriérom na adresu Vami určenú. Tento spôsob realizácie úkonov poskytuje aj úsporu na správnych poplatkoch, a to až do výšky 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Žiadosti o zmeny v evidencii vozidiel sa podávajú cez portál www.slovensko.sk v časti doprava.

 

Čo na to potrebujete?

Občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta) na preukázanie totožnosti držiteľa v elektronickom svete. Údaje uložené v čipe chránia bezpečnostné mechanizmy a bezpečnostný osobný kód (tzv. BOK). Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Ak ste v čase podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom nedovŕšili 65. rok veku, tak si bezpečnostný osobný kód musíte zvoliť pri podaní žiadosti. Ak máte viac ako 65 rokov, tak si môžete bezpečnostný osobný kód zvoliť pri podaní žiadosti alebo kedykoľvek počas doby platnosti občianskeho preukazu s čipom na oddelení dokladov Policajného zboru. Bezpečnostný osobný kód slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa počas elektronickej komunikácie. Po piatom nesprávnom pokuse o zadanie bezpečnostného osobného kódu dochádza k automatickému zablokovaniu, odblokujú Vám ho bezplatne na každom oddelení dokladov Policajného zboru. Občiansky preukaz s čipom predstavuje aj bezpečné médium pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na jeho vytvorenie je potrebný kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. O vydanie tohto certifikátu môžete požiadať na oddelení dokladov Policajného zboru. Vydanie certifikátu môžete zrealizovať aj z pohodlia domova, prostredníctvom Aplikácie pre eID. Vydanie certifikátu na občiansky preukaz s čipom je bezplatné.

Na prácu s občianskym preukazom s čipom potrebujete mať čítačku čipových kariet a nainštalované príslušné softvérové vybavenie.

Inzercia