LOADING

Type to search

Samospráva Život

Zmena na poste prednostu Mestského úradu v Pezinku

redaktor tvpk 06 augusta 2019

S účinnosťou od 6. 8. 2019 odvolal Igor Hianik, primátor mesta Pezinok, prednostu Mestského úradu v Pezinku (MsÚ) Matúša Meňharta.

 

 

Podľa I. Hianika na fungovaní MsÚ pod vedením M. Meňharta došlo k mnohým významným pozitívnym zmenám. Za kľúčové považujem predovšetkým prípravu strategických dokumentov, štúdií a analýz, na základe ktorých chceme riadiť ďalší rozvoj nášho mesta.  Všetky tieto materiály nám  poslúžia aj ako cenný zdroj informácií pre celkové nastavenie samotného úradu, aby sa služby mesta pre občanov zefektívnili, zrýchlili, stransparentnili a rozšírili“.

 

 

I. Hianik ďalej pokračoval: „V tejto dôležitej etape zohral kľúčovú úlohu Matúš s celým tímom MsÚ, za čo sa mu chcem aj touto cestou poďakovať. Napriek doterajšej veľmi  konštruktívnej a priateľskej spolupráci však máme na niektoré kľúčové oblasti rozvoja úradu rozdielny názor. Po dlhých diskusiách sme sa preto dohodli na ukončení spolupráce.“

 

 

Odchádzajúci prednosta M. Meňhart uviedol:„Chcem sa v prvom rade poďakovať vedeniu mesta za možnosť podieľať sa na príprave a realizácii všetkých zmien, o ktorých som presvedčený, že pozitívne ovplyvnia rozvoj Pezinka na mnoho ďalších rokov.  Zároveň si veľmi vážim a oceňujem angažovanosť a pracovitosť mojich kolegov na MsÚ, bez ktorých by všetky doterajšie zmeny, ktoré sme na MsÚ zaviedli popri vykonávaní štandardnej pracovnej agendy úradu, nebolo možné uskutočniť.“

 

Nového prednostu MsÚ v Pezinku vymenuje primátor I. Hianik 6. 8. 2019.

 

Erika Liptáková
vedúca oddelenia Styku s verejnosťou

Inzercia