LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Zimná údržba miestnych komunikácií

redaktor tvpk 08 januára 2019

Mesto Pezinok vykonáva zimnú údržbu na miestnych komunikáciách, ktorých je vlastníkom alebo sú v jeho správe. Okrem týchto ciest sú v Pezinku komunikácie, ktoré po vybudovaní neboli odovzdané Mestu, preto za ich údržbu Mesto nezodpovedá.

Taktiež Mesto nevykonáva údržbu ciest v extraviláne (napr. vo vinohradoch a v lesoch rekreačných oblastí). V priloženej mapke sú vyznačené komunikácie, ktoré Mesto nespravuje a ani celoročne nevykonáva ich údržbu.

Mapa tu: https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9047

Inzercia