LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahová činnosť pezinských hasičov

redaktor tvpk 04 februára 2019

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 28. 01. 2019 – 03. 02. 2019

 

29. 01. 2019 Pezinok
Jednotke bola nahlásená osoba, ktorá sa preborila pod ľad a topí sa. Na mieste sa zistilo , že sa jedná o osobu preborenú pod ľad cca 40 m od brehu. Za pomoci povodňových oblekov príslušníci vykonali záchranu osoby. Boli vyskúšané viaceré spôsoby záchranný osoby, nakoľko sa jednalo o previerkové cvičenie.

 

 

31. 01. 2019 Senec
Jednotka bola vyslaná na výpomoc k požiaru RD na Šafárikovej ulici v Senci s technikou 1x T815-7 a 1x MB Atego AR39. Po doplnení hasiva na HS Senec sa jednotka vrátila na základňu HS Pezinok.

 

31. 01 2019 Častá – Dubová
Jednotke bola nahlásená dopravná nehoda medzi Častou a Dubovou. Jednalo sa o zrážku dvoch osobných motorových vozidiel. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia na vozidlách, regulovala dopravu do príchodu polície a RZP. Po zdokumentovaní nehody políciou jednotka vyčistila vozovku od prevádzkových
kvapalín. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.

 

 

02. 02. 2019 Šenkvice
Jednotka bola vyslaná na odstránenie vytečeného oleja na ceste v Šenkviciach na Cerovskej ulici č.119. Po príchode na miesto jednotka pomocou sorbentu očistila vozovku v úseku cca 50 metrov a vrátila sa na svoju základňu.

 

03. 02. 2019 Šenkvice – Blatné
Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode osobného motorového vozidla na ceste Šenkvice – Blatné. Jednotka vozidlo zabezpečila proti požiaru a pomohla pri nakladaní vozidla na vozidlo odťahovej služby.

Inzercia