LOADING

Type to search

Investície Samospráva Život

Verejná diskusia už dnes v Dome kultúry

redaktor tvpk 18 októbra 2019

Mesto Pezinok pozýva na verejnú diskusiu k téme cyklotrasa, parkovacia politika, zeleň, zadržanie vody a ihriská v lokalite Za hradbami a na ulici 1. mája, ktorá sa uskutoční v piatok 18. októbra o 18.00 h v Malej sále Domu kultúry. Na otázky zo strany verejnosti odpovie primátor mesta Igor Hianik, zástupca primátora Marián Šipoš a referentka projektového riadenia a verejného obstarávania Gabika Repová.

 

Mesto Pezinok nedávno požiadalo o granty na prefinancovanie detských ihrísk Za hradbami č. 3, Za hradbami č. 34 a 1. mája. Ide o komplexné riešenie verejných priestorov, systematického budovania ihrísk pre všetky cieľové skupiny, uplatňovanie zásad pre zeleň a pre vodné prvky v priestore, čo bolo prenesené aj do vysúťaženej a obstaranej architektonickej štúdie. V súčasnosti sa do mestského zastupiteľstva predložil materiál, ktorý hovorí len o revitalizácii (obnove) troch ihrísk v danej lokalite a nie celku – širších vzťahov (cyklotrasa, parkovanie a pod.).

 

 

Na základe zverejneného materiálu a architektonickej štúdie vznikla petícia obyvateľov z časti Za hradbami k téme budovania parkovacích miest namiesto zelene. Ide o nedorozumenie, ktoré je potrebné prerokovať s obyvateľmi.

Inzercia