LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Poslanci schválili participatívny rozpočet

redaktor tvpk 01 júla 2019

Poslancom bol na rokovaní predložený materiál Participatívny rozpočet a podmienky čerpania finančných prostriedkov z tejto položky pre rok 2019. Mesto Pezinok prichádza prvý krát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta, časť participatívny rozpočet môžu obyvatelia podporiť malé komunitné projekty.

Inzercia