LOADING

Type to search

Polícia Život

Policajná preventívno – bezpečnostná akcia

redaktor tvpk 26 novembra 2019

Dňa 22.11.2019 (piatok) v neskorých večerných hodinách vykonala Mestská polícia Pezinok policajnú akciu zameranú na kontrolu pezinských prevádzok reštauračného a pohostinského charakteru. Policajti kontrolovali, či nedochádza k porušovaniu zákazu podávania, predávania alebo umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Skontrolovaných bolo 13 prevádzok. U 25 osôb bola vykonaná kontrola totožnosti a z toho u 15 mladistvých osôb bola vykonaná Alkotesterom Droger skúška na požitie alkoholických nápojov. V siedmich prípadoch sa dychovou skúškou potvrdilo požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. V uvedených prípadoch bolo zahájené objasňovanie priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom. Mladistvé osoby si na útvare MsP prevzali rodičia.

Inzercia