LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie 03.12.2019

redaktor tvpk 26 novembra 2019

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude dňa 03.12.2019, v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny ulica :

LOKA LAJTNÉ  –  č.  1/2232,  9/BL,  9/ZA,  23,  23/ZA,  34,  36,  39//,  40,  41,  42,  45/VE,  45/VP,  46,  52,  54,  58, 58/VE, 62//,  64,  65,  66,  67,  67/VE,  70,  72,  73,  74,  79,  86,  1108/2,  1108/4,  6118/1,  6166,  9086,  9219,  9223, 9224, 9226,  9228,  9229,  9233,  9235,  9245,  9246,  9252,  9257,  9274,  9281

Inzercia