LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Diskusia o analýze stavu školstva v Pezinku

redaktor tvpk 30 septembra 2019

Dôležitým bodom septembrového rokovania Mestského zastupiteľstva bola Analýza stavu školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok za obdobie 2006 až 2019 a prognózy jeho vývoja do roku 2025. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, Mestskej školskej rade a taktiež v Komisii školstva, mládeže a vzdelávania. Poslanci takýto komplexne spracovaný dokument zhodnotili pozitívne.

Inzercia