LOADING

Type to search

Krimi Život

Agresívny muž, ktorý poškodzoval motorové vozidlá skončil v putách

redaktor tvpk 26 apríla 2019

Dňa 18. apríla o 22,15 hod. preverovala hliadka MsP oznam, že na ulici Za hradbami v Pezinku sa nachádza neznámy agresívny muž, ktorý udiera do zaparkovaných motorových vozidiel. Hliadka MsP na mieste spozorovala neznámeho muža, ktorý zodpovedal udanému popisu a vyzvala ho, aby preukázal svoju totožnosť a podal k veci vysvetlenie.

 

 

Šetrením na mieste sa podarilo zistiť, že ide o páchateľa, ktorý pod vplyvom alkoholu ničil – odkopol spätné zrkadlá na troch zaparkovaných osobných motorových vozidlách. Voči uvedenému mužovi boli použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty sebaobrany a putá ) a bola mu obmedzená osobná sloboda.

 

 

Následne bol predvedený na útvar MsP Pezinok, kde bola zistená jeho totožnosť. Jednalo sa o T.M., bytom Pezinok ( 28 rokov ), ktorý sa ku skutku priznal. O spôsobenej škode boli informovaní majitelia vozidiel a voči páchateľovi vedie ďalšie šetrenie Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok.

Inzercia