LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

VIDEO: Pezinok má schválený rozpočet na rok 2023

redaktor tvpk 31 marca 2023

Na marcovom rokovaní Mestského zastupiteľstva bol poslancom predložený návrh najdôležitejšieho dokumentu mesta, ktorým je rozpočet. Je to základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2023 je nastavený ako vyrovnaný – v príjmovej ako aj výdavkovej položke je to suma 32 089 845 eur. Predložený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2023 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025 bol Mestským zastupiteľstvom s pripomienkou poslankyne Eleny Žárskej schválený – ZA bolo 22 poslancova a 2 poslanci SA ZDRŽALI hlasovania. Pezinok tak má konečne po troch mesiacoch fungovania v rozpočtovom provizóriu riadne schválený rozpočet.

Inzercia