LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Odstávky-Havárie-Poruchy Život

POZOR: Dopravné obmedzenia v okrese Pezinok

redaktor tvpk 10 apríla 2023

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia v súvislosti s recykláciu asfaltových zmesí za studena, v plánovanom termíne od 11. 04. 2023 do cca polovice júna 2023:

  • na úseku č.1 : cesta III/1086 od okružnej križovatky lokality Panholec po križovatku v obci Šenkvice (Jurki pumpa),
  • na úseku č. 2: cesta III/1046 od konca mesta Modra po vjazd do obce Šenkvice.Na uvedených úsekoch bude doprava smerovaná dočasným dopravným značením v jednosmernej premávke vždy v jednom jazdnom pruhu (v druhom jazdnom pruhu budú prebiehať stavebné práce). Zjednosmernenie dopravy bude orientované v smere jazdy od mesta Modra do mesta Pezinok. Cestná svetelná signalizácia v obci Šenkvice bude počas
obmedzení mimo prevádzky.Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a boli obzvlášť opatrní. Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania vyššie uvedených dopravných obmedzení.

Inzercia