LOADING

Type to search

Samospráva Štatistika Život

V Pezinku pokračuje výberové zisťovanie pracovných síl

redaktor tvpk 03 januára 2022

V rámci mesta bude súčasťou zberu údajov 60 domácností vybraných náhodným výberom, pričom 45 z nich už bolo súčasťou prieskumu po minulé roky. Výskum sa realizuje formou troch dotazníkov a piatich opakovaných návštev každý kalendárny štvrťrok. Teda pri nových domácnostiach by mala byť posledná návšteva opytovateľa v prvom štvrťroku 2022.

Mesto Pezinok má na starosti 1 opytovateľ, ktorý osloví domácnosť listom. V ňom si dohodnú termín a formu návštevy. Pri návšteve sa preukáže poverením opytovateľa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže zisťovanie údajov mať aj formu telefonického rozhovoru.

Celkovo sa odpovedá na otázky v dvoch dotazníkoch:

  • Dotazník A je za domácnosť, má 20 otázok o demografii, odpovede sú za každú osobu v domácnosti.
  • Dotazník B je za osoby vo veku 15 až 89 rokov, má vyše 80 otázok.

Nie každá osoba odpovedá na všetky otázky. Záleží na ekonomickom postavení, zamestnaný odpovedá len na niektoré otázky, ďalšie preskakuje. Na iné otázky odpovedá nezamestnaný, dôchodca, študent a pod. Pri prvej návšteve trvá zisťovanie približne 25 minút na jednu osobu, podľa počtu osôb sa potom čas za domácnosť znásobuje. Opakované návštevy trvajú kratší čas. Je možné aj zisťovanie v zastúpení, teda 1 osoba odpovedá aj za iné osoby v domácnosti.

Výsledky prieskumu neslúžia len pre potreby Štatistického úradu.  Jeho výsledky aplikuje do praxe vláda a jej inštitúcie zodpovedné za vytváranie stratégií pre sociálnu a zamestnaneckú politiku.

Inzercia