LOADING

Type to search

Dobrovoľnictvo Ekológia Investície Komunita Samospráva Voľný čas Život

Komunitné skrášľovanie mesta si vyžaduje koordináciu so samosprávou

redaktor tvpk 11 júla 2022

Mesto Pezinok je vďačné každému občanovi či komunite, ktorý/-á  pomáha robiť naše mesto krajším. Pokiaľ chcete akýmkoľvek  spôsobom prispieť ku krajšiemu Pezinku – napríklad vysadiť dreviny, rastliny či robiť akékoľvek úpravy na pozemkoch mesta, kontaktujte nás prosím a spoločne sa dohodneme kde a akým spôsobom môžeme zlepšenia zrealizovať.

 

Verejné priestranstvá v meste sú miestom, kde sa Pezinčania pohybujú denno-denne. Samospráva dbá o bezpečnosť týchto priestranstiev, predovšetkým mestské detské ihriská  podliehajú prísnym bezpečnostným podmienkam a normám tak, aby sa predchádzalo úrazom detí a boli tak vytvorené podmienky pre bezpečné hranie. Ihriskové prvky na ihriskách musia byť z toho dôvodu certifikované a musí byť na nich vykonávaná pravidelná vizuálna a hlavná ročná kontrola.


Zmeny na detských ihriskách, ale aj iných priestranstvách vo vlastníctve mesta, nemôžu robiť obyvatelia bez predchádzajúceho súhlasu a dialógu s mestom. Veľmi nás mrzí, keď  je následne samospráva nútená vydať stanovisko na odstránenie niečoho, čo na jej pozemok z vyššie uvedených dôvodov nepatrí poprípade nemá správne bezpečnostné parametre. Aktuálne žiada mesto o odstránenie hracích prvkov na detskom ihrisku v lokalite sídlisko Sever , ktoré tam osadilo OZ Aktivity Grinava bez predchádzajúceho súhlasu či dohody s mestom, nakoľko prvky nemajú povinnú certifikáciu na splnenie bezpečnostných noriem. Samotné osádzanie prvkov na detských ihriskách podlieha prísnym bezpečnostným normám (z dôvodu ochrany života a zdravia detí) a taktiež súhlasu vlastníka pozemku, preto iniciatívy a aktivity v tomto smere je vždy nutné vopred konzultovať s odborným pracovníkom MsÚ Pezinok a dohodnúť sa na konkrétnych postupoch.

Dôležitý je aj následný proces odovzdania  diela do majetku mesta kvôli starostlivosti a údržbe.


Cieľom mesta Pezinok je skvalitňovať  verejný priestor, ktorý bude slúžiť  pre občanov, v prípade detských ihrísk pre deti,  v súlade s bezpečnostnými požiadavkami vyplývajúcimi z certifikátov a technických noriem. Veríme, že pri dodržaní vzájomnej informovanosti sa nám do budúcna podarí predchádzať akýmkoľvek nedorozumeniam. Neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese: zivotne@msupezinok.sk.

Inzercia