LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Zasadnutie MsZ v Pezinku – sledovať ho môžete aj ONLINE

redaktor tvpk 10 marca 2022

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 10. marca 2022 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12. Ide o pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ podľa schváleného programu rokovania zo dňa 24. februára 2022:
 

 1. Vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ v Pezinku za rok 2021
 2. Vyhodnotenie práce komisií pri MsZ za rok 2021
 3. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2021 a plán podujatí na rok 2022
 4. Vyhodnotenie sociálnej starostlivosti v meste za rok 2021 a úlohy na rok 2022
 5. Vyhodnotenie plnenia koncepcie cestovného ruchu za rok 2021 a úlohy na rok 2022
 1. Prevody a nájmy nehnuteľností (skupina materiálov 2.1 – 2.34)
 2. Vecné bremená (skupina materiálov 3.1 – 3.7)
 1. Informácia o výsledku technických pasportov
 2. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie 19.11. – 31.12.2021
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 €
 4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2021
 5. Informácie z činností MsÚ a ÚHK
 6. Informácie primátora
 7. Interpelácie poslancov


Link na materiály: 

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12037&msz=1Link na priamy prenos cez YouTube TV PEZINOK LIVE: 

https://www.youtube.com/watch?v=qp7qJdqZiww

Inzercia