LOADING

Type to search

Aktuálne Opatrenia - COVID Samospráva Život

Budova MsÚ Pezinok, vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora ostáva až do odvolania pre verejnosť zatvorená

redaktor tvpk 07 januára 2022

Fungovanie Mestského úradu Pezinok

Budova Mestského úradu Pezinok, vrátane Klientskeho centra a kancelárie primátora ostáva až do odvolania pre verejnosť zatvorená. Zamestnanci však naďalej pracujú.  Kontaktovať ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne. Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete na webovej stránke mesta.


V obmedzenom režime sú zabezpečené služby podateľne a matriky nasledovne:

PODATEĽŇA 

 • funguje prostredníctvom schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu.
 • Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať.
 • Podateľňa bude zasielať scany  prijatých podaní s vyznačeným dátumom prijatia na emailovú adresu žiadateľa.
 • V prípade, že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom  kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi.
 • Email podateľňa : podatelna@msupezinok.sk


MATRIČNÝ ÚRAD 

 • zabezpečuje agendu  po telefonickom alebo mailovom dohovore na matrika@msupezinok.sk.
 • Volať môžete na telefónne číslo  033 6901 133.
 • V prípade, že príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude rovnako kontaktovať matričný úrad na uvedenom telefónnom čísle.

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN 

 • osvedčovanie podpisov a listín sa bude vykonávať iba v prípade neodkladného úkonu, teda akt, ktorého vykonanie vzhľadom na nebezpečenstvo jeho zmarenia alebo zmeškania neznesie z hľadiska jeho účelu odklad.

POKLADŇA 

 • pokladňa až do odvolania nefunguje

Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísať priamo pri vstupe do mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami.

Vyplnený formulár – Všeobecnú žiadosť vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok).
KATASTRÁLNY A NOTÁRSKY ÚRAD

 • Klientov Katastrálneho úradu (ktorý spadá pod Okresný úrad Pezinok) a Notárskeho úradu prosíme, aby si s daným úradom dohodli postup riešenia ich žiadosti.


MESTSKÉ INFORMÁČNÉ CENTRUM

 • Zatvorené pre verejnosť ostáva aj Mestské informačné centrum (MIC). 
 • Zamestnanca MIC môžete kontaktovať telefonicky 033/6901 120 a e-mailom infocentrum@pezinok.sk počas týchto dní a hodín takto: 
 • Pondelok – piatok 09:00-13:00 a 13:30-16:30 hod.
 • Sobota-nedeľa – zatvorené


Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Inzercia