LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Vo štvrtok 14. októbra bude online rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 12 októbra 2021

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 (štvrtok) o 18.30 hod. prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams.


PROGRAM:

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu “Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku”


Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11706&msz=1

Link na priamy prenos cez YouTube kanál TV PEZINOK LIVE: https://www.youtube.com/watch?v=i1GTWE0735k

Inzercia