LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život

Rokovanie MsZ v Pezinku – 30. september 2021

redaktor tvpk 23 septembra 2021

Vo štvrtok 30. septembra sa uskutoční o 13:00 zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Rokovanie sa bude konať v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12.


PROGRAM

 1. Otvorenie, voľba NK, schválenie programu
 2. Informácia o stave divej zveri v chotári
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur
 4. Vecné bremená
 5. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov
 6. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 7. Prevody a nájmy
 8. Pamätný dom Jána Kupeckého
 9. Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 – 2024
 10. Petícia – správa Mestských lesov
 11. Informácia o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta
 12. Informácie z činnosti ÚHK
 13. Interpelácie

Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11636&msz=1

Link na priamy prenos z rokovania: https://www.youtube.com/watch?v=P0pFHNowNno

Inzercia