LOADING

Type to search

Aktuálne Relácia Týždeň Relácie

Relácia Týždeň – 22. 11. 2021

redaktor tvpk 23 novembra 2021
  • Diskusia na MsZ o severnom obchvate mesta
  • Žiadosti o dotácie môžete podať do 30. 11.
  • Informácie BSK o obchvate Pezinka
  • V Pezinku bude Spoločný školský úrad
  • Pocta Ľudovítovi Rajterovi
  • Výstava fotografií – Pohľad generácií
  • Bezkomentára: Koncert venovaný Ľudovítovi Rajterovi

Inzercia