LOADING

Type to search

koronavírus Ostatné Samospráva

Rokovania Krízového štábu mesta Pezinok a prijaté opatrenia

redaktor tvpk 08 apríla 2020

Minulý štvrtok (1. apríla 202) a dnes (7. apríla 2020) zasadal Krízový štáb mesta Pezinok. Zaoberal sa opatreniami, ktorými poveril mestá a obce Ústredný krízový štáb, resp. ktoré súvisia s blížiacim sa obmedzením voľného pohybu a pobytu osôb, ktoré vstúpi do platnosti 8. apríla o polnoci a potrvá do 13. apríla do polnoci.

Predmetom zasadnutia krízového štábu mesta 1. a 7. apríla 2020 bolo vytypovanie miesta pre zriadenie mestského dočasného karanténneho centra. Takéto karanténne centrum by slúžilo na prípadnú izoláciu pozitívne testovaných občanov z marginalizovaných skupín obyvateľstva, u ktorých nebude potrebná hospitalizácia v nemocničnom zariadení, avšak mesto bude musieť zabezpečiť ich kontrolovanú karanténu. V rámci tejto témy riešili členovia krízového štábu najmä:

  • nájdenie vhodnej lokality a budovy, ktorá by najviac vyhovovala  zariadeniu takéhoto typu,
  • vybavenie centra potrebným mobiliárom a ďalším zariadením,
  • personálne pokrytie,
  • materiálno-technické a hygienické zabezpečenie,
  • dostupnosť a vybavenie kuchyne,
  • prístupnosť centra pre vozidlá,
  • vybavenie zázemia pre obslužný personál a pod.


Tu treba uviesť, že v súčasnej dobe potreba karanténneho centra v meste nie je, keďže Pezinok zatiaľ nepatrí k lokalitám postihnutým nákazou koronavírusom. Avšak v prípade zhoršenej situácie si zriadenie takéhoto karanténneho centra vyžaduje rozsiahlu logistickú prípravu, preto chce byť mesto na túto situáciu dostatočne pripravené.

Na zasadnutí krízového štábu mesta 7. apríla sa členovia štábu zaoberali zabezpečením kontroly dodržiavania obmedzenia voľného pohybu a pobytu osôb na území mesta Pezinok, ktoré 6. apríla 2020 vyhlásila vláda SR na obdobie blížiacich sa Veľkonočných sviatkov. S touto témou súviseli najmä:

  • Zriadenie dočasných okrskových stanovíšť Mestskej polície Pezinok v lokalitách Grinava a sídlisko Sever počas veľkonočných sviatkov. V prípade aktuálnej potreby je mesto pripravené zriadiť dočasné okrskové stanovište aj na sídlisku Muškát.
  • Koordinácia príslušníkov Mestskej polície a Policajného zboru SR s členmi dobrovoľného hasičského zboru, lesnej stráže, štátnej ochrany prírody a poľovnej stráže pri kontrole dodržiavania zákazu pokojného zhromažďovania väčšieho počtu osôb – a to nielen v meste, ale aj v okolitej prírode počas platnosti tohto zákazu.
  • Zabezpečenie informovania obyvateľov Pezinka – výzva na dodržiavanie zákazu pokojného zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb počas Veľkej noci prostredníctvom mestských médií a informačných tabúľ osadených na kľúčových vstupoch do rekreačných oblastí (Slnečné údolie, areál zdravia Rozálka – Kejda, Kučišdorfská dolina, vstupy do vinohradov – od Fajgalskej cesty a Panského chodníka, lokalita pri starej časti Pinelovej nemocnice a cesta na Pezinskú Babu – lokalita Stupy).

Inzercia