LOADING

Type to search

Elektrina Život

Prerušenie dodávky elektrickej energie 30. 10. 2020

redaktor tvpk 26 októbra 2020

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje prerušenie dodávky elektriny. V piatok 30. októbra v čase od 8.00 do 16.00 h budú z dôvodu  vykonávania plánovanej práce na  zariadeniach distribučnej sústavy bez dodávky elektriny nasledovné lokality:

  • KOMENSKÉHO č. 10, 16, 18, 20
  • NERUDOVA č. 1, 2, 2/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/OP, 17, 19, 21, 23, 25, 3432, 3433
  • OBRANCOV MIERU č. 34/- , 36/D1, 36/D2

Inzercia