LOADING

Type to search

Aktuálne Koronavirus Samospráva

Od 6. septembra sa sprísňujú opatrenia aj v okrese Pezinok

redaktor tvpk 06 septembra 2020

S účinnosťou od 6. septembra do 30. septembra 2020 nariaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto pre Mesto Bratislava a všetky mestské časti a taktiež okresy Senec a Pezinok nasledovné opatrenia:

 • zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy v exteriéroch nad 500 osôb alebo v interiéroch nad 250 osôb
  • výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín


 • zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy v čase od 23:00 do 6:00 nasledujúceho dňa
  • výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb
  • tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona


 • obmedziť prevádzku kúpalísk a plavárni na 50% zo stanovenej kapacity


 • zákaz návštev v nemocniciach na všetkých lôžkových oddeleniach a v interiérových priestoroch zariadení sociálnej starostlivosti


 • všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje prijatie takých opatrení aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov


 • neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počteNerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť podľa paragrafu 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. pokutu vo výške do 20.000 euro.


Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto

Inzercia