LOADING

Type to search

Samospráva Život

Mestské ocenenia budú odovzdané 14. júna

redaktor tvpk 08 júna 2020

V nedeľu 14. júna sa uskutoční v priestoroch Domu kultúry Pezinok odovzdávanie mestských ocenení.


Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj Mesta“ získajú:

  • Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov – za neutíchajúcu snahu o zachovávanie vinohradníckych a vinárskych tradícií v našom meste, za dlhodobú systematickú prácu členov a sympatizantov združenia na revitalizácii a rozvoji vinohradníckej krajiny, za jej príkladnú obnovu a udržiavanie, za obohatenie kultúrno-spoločenského života mesta o podujatia, ktoré sa stali jeho trvalou súčasťou. Ocenenie je navrhnuté s prihliadnutím na 25. výročie založenia združenia.


  • Malokarpatské múzeum v Pezinku – za systematickú profesionálnu prácu v oblasti skúmania, ochrany, sprístupňovania a propagácie dokladov o dejinách malokarpatského regiónu s dôrazom na dejiny a kultúru vinohradníctva a vinárstva, za pestrú škálu kultúrnych, spoločenských, edukačných a umeleckých aktivít podporujúcich hlavné poslanie múzea, určených rôznorodým cieľovým skupinám. Ocenenie je navrhnuté s prihliadnutím na 60. výročie znovuzaloženia múzea.  • 61. zbor Modrý oblak Pezinok, Slovenský skauting, ktorý v Pezinku funguje nepretržite od roku 1990. Za dlhoročnú oddielovú činnosť, ktorej cieľom a poslaním je výchova detí a mládeže, za organizovanie podujatí poskytujúcich mladým ľuďom neformálne vzdelávanie, priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu, za rozvíjanie princípu aktívneho občianstva, ktoré ukázali aj svojou dobrovoľníckou činnosťou v tohtoročných krízových týždňoch.


  • Štefan Šimák st. sa zaslúžil o komplexnú rekonštrukciu pezinského zámku v rokoch 2015 až 2019. Do historického objektu vrátil po mnohých rokoch život vychádzajúci z bohatej tradície tejto dominanty nášho mesta. Obyvateľom i návštevníkom Pezinka v ňom okrem hotelových a reštauračných služieb ponúka aj možnosť bohatého kultúrneho a umeleckého vyžitia. Otvorením zámku širokej verejnosti prispieva k rozvoju mesta v oblasti kultúry či cestovného ruchu.


Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho získajú:

  • Ing. Gabriela Vojteková, CSc. – emeritná enologička, za celoživotný mimoriadny prínos pre rozvoj vinárstva v meste Pezinok. Gabriela Vojteková je dlhoročná popredná odborníčka na technológiu výroby kvalitných vín, predsedníčka komisií na mnohých renomovaných degustačných súťažiach, pedagogička a v posledných rokoch aj aktívna propagátorka malokarpatských a najmä pezinských vín. Pôsobila ako odborný garant Slovenskej vinárskej akadémie či lektor Akadémie tretieho veku Pezinok – odboru Dejiny vinohradníctva, vinárstva a someliérstva. Svojimi aktivitami sa mimoriadne zaslúžila o reprezentáciu mesta a dobré meno pezinského vína doma aj v zahraničí.


  • Alžbeta Strapáková – za dlhoročnú profesionálnu prácu v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti, za osobnú angažovanosť v komunitnom živote, za iniciovanie, organizovanie a podporu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít presahujúcich rámec aktivít najstaršieho ženského spolku Živena, ktorého miestny odbor vedie.

Cenu primátora získajú:
Alžbeta Polkorábová a MUDr. Adriana Šimková

Inzercia